Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Medarbejderne

Vi er et engageret og nærværende rumpersonale, der brænder for leg og læring med alle Galaxens børn.

Mød Galaxens personale - og bliv klogere på, hvad vi hver især brænder for

 

Navn: Vini
Stilling: Pædagogmedhjælper
Stue: Stjernen

Jeg brænder for at arbejde med de mindste børn. Det vigtigste for mig er, at skabe ro og rum til at være nærværende og give hvert enkelt barn en masse omsorg og tryghed, og give dem følelsen af, at blive set, hørt og forstået for den de er.

I mit arbejde er det også vigtigt, at give børnene en genkendelig hverdag, hvor de ved hvad der skal ske og hjælpe dem på vej i deres trivsel og udvikling, ved at støtte og guide.


Navn: Ulla
Stilling: Pædagogmedhjælper
Stue: Mars

At arbejde med børn er for mig livsbekræftende og inspirerende. Min fornemmeste opgave er at sørge for, at børnene er glade og trygge - og det er vigtigt for mig, at skabe trygge rammer for dem, så deres hverdag bliver god og rar. Det er med til at gøre børnene nysgerrige på hvordan man gør ting, men samtidig styrker det også børnene i at skabe gode relationer til de andre børn. Mit ønske er at gøre børnene nysgerrige på livet. Derudover er det også vigtigt for mig at have en god kontakt til forældre, så vi altid har en god dialog.

Jeg kan godt lide at lave kreative ting – læse bøger, sige rim og remser, synge, spille spil, lege med dukker og biler, være ude på legepladsen og en gang imellem være lidt fjollet sammen med børnene. Det der inspirerer mig i mit arbejde er, når jeg kan se børnene udvikle sig – når de gentager sange, rim og remser eller husker de ting, som jeg har lavet med dem, og de så spørger, om vi ikke skal gøre det igen.

I min dag med børnene, er det vigtigt for mig at være nærværende, smilende, glad og imødekommende. Derfor står jeg altid klar med knus og kram eller til at sætte et plaster på.

 

Navn: Stina
Stilling: Pædagog
Stue: Mars

I mit daglige arbejde som pædagog vægter jeg nærvær og humor højt.

Det skal være trygt og sjovt at være i børnehaven – både for børn og voksne.

Det er vigtigt for mig at møde barnet i øjenhøjde – anerkende det enkelte individ, da alle børn er unikke.

Jeg elsker at “lege” med fantasien og bruger det ofte i hverdagen.

 

Navn: Sanne
Stilling: Pædagog
Stue: Meteor

Mit navn er Sanne og jeg er pædagog i Galaxens vuggestue.

Til dagligt vægter jeg det at anerkende alle børn, og være nærværende i mit pædagogisk arbejde med børnene.

Jeg sætter stor pris på et godt samarbejde med forældrene, da jeg ser forældrene som de vigtigste sparringspartnere, for en positiv udvikling hos det enkle barn.  

Når lejligheden byder sig, elsker jeg at være kreativ.

 

Navn: Rikke
Stilling: Samskabende pædagog
Stue: Storgruppen i børnehaven

I mit arbejde med børn lægger jeg stor vægt på det nære og tætte. Den tætte relation og dybe samtale, omsorg og kram og selvfølgelig en masse sjov og ballade. Der skal være plads til alle børn og alle skal føle set og hørt.

Jeg er uddannet ICDP-vejleder, hvilket for mig betyder, at relationen til børnene er det første vi skal have på plads, før vi kan arbejde med udvikling og læring – både gennem den “frie” leg og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Jeg er tilknyttet ældste teamet. Det betyder, at jeg en del af året er sammen med de kommende skolebørn og er med til at gøre dem så skoleklar som muligt. Jeg vægter forældresamarbejdet højt, med fokus på barnet. Forældre skal føle sig trygge ved at aflevere deres guld til os i Galaxen.

 

Navn: Marie
Stilling: Pædagog
Stue: Pluto

Man ser mig tit på legepladsen, hvor jeg leger fangelege, vandleg eller graver med skovl eller andet, som der optager børnene.

Mine kolleger fortæller mig, at jeg er god til at være nærværende, at de ser mig fordybet i aktiviteter sammen med børnene.

Jeg laver sjov med børnene på deres præmisser og finder ofte deres perspektiv.

Det vigtigste for mig er at gøre en forskel, at børnene husker mig for de ting, jeg repræsenterer.

 

Navn: Majer
Stilling: Pædagog
Stue: Venus

For mig er det vigtigt at dit barn får en god, sjov og tryg hverdag, hvor det føler sig set, hørt og anerkendt for præcis den det er.

Gode venskaber, en god omgangstone, respekt og omsorg for hinanden, er nogle af de egenskaber jeg ønsker, at børnene tilegner sig.

Jeg vil skabe plads til at legen kan udfolde sig. Leg giver den bedste læring.

Jeg interesserer mig for teater og dramatik. Det kan være fantasiteater, hvor børnene vælger sin rolle og vi sammen digter historien der spilles. Dette giver god inspiration til børnenes egne lege og aktuelle emner/læring kan indarbejdes.

Sang, musik og kreative aktiviteter er også favoritter i mit pædagogiske arbejde.

Et varmt kram, nærvær, sjov og spas giver glæde.

 

Navn: Lis
Stilling: Pædagog
Stue: Pluto

I mit arbejde med børnene bruger jeg anerkendende og positiv pædagogik. Børnene skal føle sig set, hørt og værdsat.

Jeg arbejder ud fra, at børnehavetiden skal blive det gode fundament for barnet, så de kan udvikle sig til gode medmennesker.

Jeg værdsætter nærvær, sang, krop og bevægelse – ude som inde.

 

Navn: Line
Stilling: Pædagog
Stue: Komet

Det vigtigste for mig, er altid at sørge for at skabe nærvær og omsorg for hvert enkelt barn. Jeg mener at der skal være plads til at give et kram, fjolle rundt eller have dybdegående samtaler med børnene. Jeg ønsker børnene skal vide, at jeg er der for dem og de kan føle sig tryg hos mig. Jeg ønsker børnene skal opleve at føle sig anerkendt sammen med mig.

Jeg brænder for at børn selv skal have lov at prøve sig frem, da de på denne måde kan opleve succes ved sig selv og få fornemmelsen af ”jeg kan godt”.

Jeg planlægger aktiviteter i hverdagen, der tilgodeser barnets nærmeste udviklingszone, og som gør, at barnet kan føle succes.

 

Navn: Bettina
Stilling: Pædagogmedhjælper
Stue: Meteor

Jeg ser det som min fornemmeste opgave at styrke barnet i de sociale relationer, og lægge de første sten til et stærkt fundament for faglig og personlig udvikling.

Sange, rim og remser gentages, så I også hører dem derhjemme. Jeg elsker at være med på legepladsen – deltagende og igangsættende – gerne på en måde, hvor børnene selv bliver undersøgende og fantasifulde i deres leg.

Det er livsbekræftende at arbejde med børn i de år, hvor deres udvikling går så stærkt. Det er de små ting, som giver barnet en god dag – det hele starter med opmærksomhed og interesse.

Dialogisk læsning, spil i små grupper og at arbejde med sproget giver plads til alle børn – jeg deler glæden med jer og barnet, når de sproglige kompetencer udvikles.

Barnet er det vigtigste og du kan være helt tryg. Jeg har et sikkert overblik og styr på de aftaler vi har omkring dit barn.

 

Navn: Hanne Dehn
Stilling: Pædagogisk leder

Det vigtigste for mig som leder af Børnehuset Galaxen, er glæde og udvikling.

Samarbejde er her et nøgleord. Det gælder hele vejen rundt: børn, forældre, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Jeg ønsker at vise retning, finde ressourcer og kompetencer hos personalet, og bruge disse til gavn for børnenes personlige og sociale udvikling.

Trivsel er et andet nøgleord. Hvis personalet trives, tror jeg, at dette også smitter af på børn og forældre.

Glæde, smil og humor er her en vigtig ingrediens.

Ærlighed og åbenhed er mine sidste nøgleord. Hvis vi skal udvikle, er det vigtigt at der er plads til forskellige meninger og holdninger, at de brydes, og at vi sammen finder nogle gode løsninger.

Min dør står altid åben for børn, forældre, og personale, så kig bare forbi!

 

 

Navn: Louise
Stilling: Pædagogisk assistent
Stue: Stjernen

Hej, jeg hedder Louise og jeg er pædagogisk assistent i Børnehusets Galaxens vuggestue.

Jeg vægter det at være nærværende i mit arbejde med børn.

Jeg går meget op i at have et godt samarbejde med forældrene.

Jeg nyder at synge og danse med børnene og jeg kan godt lide spontanitet i hverdagen.

 

Navn: Helle
Stilling: Pædagogisk assistent
Stue: Venus

Jeg er en person som brænder for at møde børnene i øjenhøjde, give nærvær og omsorg, hvor jeg har særligt fokus på det enkelte barn. Læring gennem leg og sansemotorik – mærke vigtigheden i tilstedeværelse, som den store rolle det er at være den nære omsorgsperson for sanseintegration. Tilknytning mellem børnene, samt vi voksne, så fællesskabet og tilknytningsmønstre kan oprettes.

Desuden synes jeg den motoriske udvikling er spændende og igennem leg kan vi udfordre det enkelte barn tilpas ud fra deres udvikling

Jeg sætter en ære i at koble “hjerne med hjerte” sammen.

Nøgleord som omsorg, anerkendelse, glæde og tryghed er grundlæggende værdier for mig.

 

Navn: Katrine
Stilling: Pædagog
Stue: Stjernen

Jeg vægter nærvær, tryghed og genkendelighed i hverdagen højt. Jeg finder den motoriske udvikling spændende for det enkelte barn. Jeg er i 2007 uddannet pædagog fra Frøbelseminariet på Frederiksberg, og har en idrætsuddannelse fra DIF og DGI, ICDP-udannelse, er motorikvejleder og tovholder i aktionslæring i vores børnehus.

 

Navn: Helle Pia
Stilling: Pædagogmedhjælper
Stue: Solen

Jeg er uddannet kontorassistent og er nu seniorjobber på Stjernen.

Nærvær – godt forældresamarbejde – er god til at få ro på alle børn – tale og lege på børnenes niveau – udeliv – omsorgsfuld. Disse ord er værdifulde for mig i mit arbejde i Børnehuset Galaxen.

 

Navn: Michael
Stilling: Pædagog
Stue: Flyver rundt mellem alle Galaxens stuer

Jeg hedder Michael og er i seniorjob i Børnehuset Galaxen. Jeg er uddannet pædagog fra Slagelse, 1993.

I kan finde mig på alle stuer, og glæder mig til at møde jer.  

 

Navn: Lisbeth S.
Stilling: Pædagog
Stue: Pluto

Som papegøjen fra Amerika, så lærer børnene at tale når de snakker. Så de gode, nærværende og understøttende samtaler med børnene, vægter jeg rigtig højt. Et godt og veludviklet sprog er ikke kun vigtig for en god skolestart. At kunne fortælle andre om ens tanker og følelser, samt at kunne lytte til andre, er vigtige forudsætninger for at udvikle sig til sociale og empatiske mennesker.

Som sprogvejleder arbejder jeg på, at alle andre bliver lige så ”sprog-tossede” som jeg. Og så skal der være plads til sjov og grin, en god fantasifuld historie og tid til nærvær og omsorg.

 

Navn: Janni
Stilling: Pædagog
Stue: Sol

I mit daglige arbejde vægter jeg nærvær, omsorg og tryghed for det enkelte barn. Det er skønt at få en masse krammere af børnene og give det samme tilbage.

Desuden er et godt forældresamarbejde vigtigt – er forældrene trygge, er børnene det også.

Desuden kan jeg lide være ude i naturen, løbe op og ned ad bakker, finde små dyr og lege med vand.

Jeg har første del af sprogvejlederuddannelsen, og er derigennem interesseret i børns sprog. Jeg er også Faglig Fyrtårn i forbindelse med de nye styrkede lærerplaner.

 

Navn: Jeanette
Stilling: Pædagog
Stue: Månen

Jeg er en pædagog med utrolig meget omsorg og nærhed naturligt i mig, derfor brænder jeg for de mindste børn – det er vigtigt for mig at de får en god og kærlig start på livet. En af mine vigtigste redskaber som pædagog er den anerkendende tilgang, så børnene føler sig set, hørt og forstået.

Børn i trivsel er børn i udvikling.

Derudover går jeg op i æstetisk dannelse som man kan opnå gennem dramalege, især igennem musik og bevægelse, når man har med de helt små at gøre. Man vil ofte se mig i gang med en sang, dans, musik, bevægelsesleg eller i færd med at lave motoriske baner. 

 

Navn: Rasmus
Stilling: Pædagog
Stue: Meteor

Min drivkraft til hverdagens aktiviteter handler ofte om improvisation gennem børnenes impulser til udvikling af fri leg. Målet ligger på at udvikle den frie leg, ved brug af vores kreative og æstetiske egenskaber via fantasien.

Jeg vægter sociale egenskaber og dannelse. Dette bliver styrket ved at benytte det æstetiske kommunikationsform som f.eks musik, dans og drama.
Jeg nyder at spille guitar og stiller mig gerne op og lavet et show foran hele institutionen hvis det ønskes.

 

Husets kokke
Jesper og Cecilie fremtryller masser af varme og kolde måltider til os hver dag, der gør godt for alle sanserne.Feedback

Sidst opdateret

22.04.2020

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen