Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Skolesamarbejde

Når skolestarten nærmer sig, åbner en helt ny verden sig. Hos Galaxen samarbejder vi med både SFO og skolen, for at gøre overgangen fra børnehave til skole og før-SFO, så tryg og rar som muligt.

Galaxen og Skovvejens Skole afd. Jyderup arbejder meget tæt sammen, både ledelsesmæssigt og personalemæssigt. Vi overleverer og sparrer på tværs af faggrupperne, for at skabe en rød tråd for børnene mellem børnehuset og skolestart. Et samarbejde hvor børnene fra skolen er synlige i børnehuset og børnehavebørnene er synlige i skolen.

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.

 Feedback

Sidst opdateret

24.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen