Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Dit barn tilbringer en stor del af sin dag i enten vuggestue eller børnehave. Derfor er det vigtigt for os, med naturlig inddragelse af forældrene i barnets trivsel og udvikling. Døren står altid åben, og der er tid til en snak, når behovet er der.

Kirsebærhavens forældreråd 2019 - glade og dedikerede forældre

I Kirsebærhaven lægger vi stor vægt på et godt forældresamarbejde

Det er jer forældre, der kender barnet bedst og sammen skal vi give barnet en god tid i Kirsebærhaven. Det er vigtigt at I er trygge ved at aflevere jeres barn hos os, for barnet kan mærke hvis I bliver utrygge og derfor er det vigtigt at I kommer til os med jeres tvivl og spørgsmål. Gennem et godt samarbejde får vi også skabt den bedste forståelse for det enkelte barn, samt en tryg og genkendelig hverdag for børnene.

Det er nødvendigt at dagligdagen er præget af en respektfuld og behagelig tone, således at vi kan fremme en udviklende dialog og bevare den gode stemning og energi i huset. Vi er naturligvis åbne for konstruktiv kritik, således at den bliver brugbart for personalet. Dermed er jeres kritik også med til at præge udviklingen i Kirsebærhaven.

Forældresamtaler

3-6 måneder efter opstart i Kirsebærhaven, vil I blive tilbudt en samtale, hvor vi sammen taler om hvordan jeres barns indkøring er forløbet. Én gang om året holder vi endvidere en forældresamtale omkring barnets trivsel og læring. Her tager vi udgangspunkt i barnets kompetencer og det vil være udgangspunktet i samtalen med jer. Vi anvender materialet ALLE MED som I vil blive introduceret for ved første samtale. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for yderligere samtaler. 6-8 gange om året udgiver Kirsebærhaven et nyhedsbrev på vores hjemmeside, som også kan læses på vores opslagstavler.

Forpligtende fællesskab

Vi kan ikke honorere alle familiers krav, men vi bestræber os på at føre en pædagogik der honorerer summen af jeres krav, i samvirke med personalets prioriteter. Ikke alle dage er ens og vi er nødt til at se på hvordan dagen hænger sammen. Nogle dage må vi prioritere nogle ting frem for andre. I denne sammenhæng forventer vi, at I som forældre har respekt for, at personalegruppen har prioriteret ud fra de ressourcer og muligheder vi er tildelt.Feedback

Sidst opdateret

30.01.2019

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Mød Dagtilbuds Skovvejens Bestyrelse