Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Indkøring

At starte i Børnehuset Sølyst

At begynde i vuggestue eller børnehave er for alle børn et stort skridt ud i verden – også selv om barnet har prøvet at være hjemmefra i dagpleje eller anden pasning. Dette kan rumme megen usikkerhed og frygt – men det er også en udfordring, som de fleste børn klarer flot.

Børnenes naturlige nysgerrighed er en stor hjælp for dem. Det varer ikke længe før, at børnene kender den daglige rytme og får overblik over, hvilke børn de gerne vil lege med.

I løbet af dagen sker der nogle aktiviteter for alle børnene i samlet gruppe. Her lærer børnene også at omgås hinanden.

De første dage

De første dage i indkøringsperioden af dit barn, er du velkommen til at være her sammen med dit barn. I de dage er det vigtigt, at du som forælder også forsøger, at gøre dig fortrolig med huset – din tryghed smitter af på dit barn.

Brug dagene til at komme rundt i huset - se hvordan det er indrettet. Se hvor de forskellige stuer ligger - hvad vi bruger de forskellige rum til.

Det er en rigtig god ide at hilse på de andre voksne i huset - da du også vil møde disse om morgenen eller sidst på eftermiddagen. Vis dit barn, at du er glad for at møde de forskellige fremmede mennesker. Det gør det nemmere at aflevere dit barn, når "hverdagen" starter og dit barn mærker hurtigt, at du også er interesseret i at lære huset at kende.

Korte dage i starten

I en indkøringsperiode, er det vigtigt, at barnet kun er her kort tid i de første dage. Det er mange nye indtryk, som barnet får. Hvis I har mulighed for det, er det en god ide at trappe tiden op over en periode. Denne periode afhænger meget af barnets temperament. Snak med personalet på stuen om, hvor længe de mener, barnet ser ud til at have brug for.

Når du tager afsked med dit barn

Når der skal tages afsked med dit barn, er det godt at gøre det så kort som muligt. En god plan er: Kom ind på stuen eller i køkkenet med madpakken og sig I er kommet. Aftal med barnet om I skal vinke og fortæl så barnet, hvornår på dagen I kommer og henter igen, f.eks ”jeg henter dig igen når du har spist eftermiddagsmad”. En tydelig besked som er håndterbar for barnet.

Ind i mellem kan du opleve, at dit barn græder, når du kører videre på arbejde. I de fleste tilfælde går det hurtigt over igen og er en helt naturlig reaktion. Der er ingen grund til, at I går og spekulerer på, om barnet græder hele dagen. Hvis det skulle ske, at barnet græder, når du går, er du altid velkommen til at ringe og høre, hvordan barnet har det.

Forældresamtale 

Ca. 3 måneder efter dit barns opstart i Sølyst, holder vi en samtale omkring jeres barns trivsel.

 Feedback

Sidst opdateret

22.05.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen