Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Vi ønsker at have et tæt og forpligtende forældresamarbejde der bygger på dialog. Men en god og åben dialog kan vi sammen rykke på ting, lære hinanden at kende og give børnene de bedste forudsætninger for et godt vuggestue - og børnehaveliv.

Den daglige kontakt

Vi prioriterer den daglige forældrekontakt meget højt og ligeledes den daglige information der skal ud til dig som forælder. I Spirrekassen bruger vi forældreintra til at dele ud af vigtige informationer, billeder, invitationer og arrangementer. Det er en god ide at gøre et ”intratjek” til en daglig rutine på lige fod med så meget andet, vi foretager os hver dag. På den måde er du altid opdateret og går ikke glip af vigtig viden.

Den personlige ansigt til ansigt kontakt er også vigtig, og du er altid velkommen til at kontakte personalet på stuen eller slå et smut forbi kontoret, hvor døren altid er åben for alle. Har vi ikke mulighed for at tage en snak lige nu og her, aftaler vi en tid der passer os alle.

Fælles arrangementer

Ud over den daglige kontakt, afholder vi et årligt forældremøde samt en årlig individuel samtale, hvor vi snakker om jeres barns trivsel og udvikling.

Vi har også nogle fælles arrangementer, hvor både børn, forældre og personale deltager. Vi har bl.a. vores årlige lanternefest som er rigtig hyggelig og finder sted i den tidlige efterårstid. Her laver vi vores egne lanterne og de lyser fint op i den mørke tid. Vores sommerfest er en anden af vores faste årlige arrangementer, og er et arrangement vi alle ser frem til.

Spirrekassens forældreråd

I Spirrekassen kan man som forældre få indflydelse på børnehusets struktur og hverdag gennem forældrerådet eller bestyrelsen.

Forældrerådets medlemmer bliver valgt af jer som forældre på et forældremøde. Forældrerådet består af minimum 4 medlemmer + 1 suppleant, som også deltager på møderne. Derudover har personalet valgt 1 repræsentant udover børnehavens leder.

Forældrerådet vælger en repræsentant til at deltage i Område Skovvejens fælles bestyrelse, sammen med nogle af Område Skovvejens personalerepræsentanter.

Forældrerådet mødes cirka fire gange årligt og drøfter små og store emner. Vi har indflydelse på børnehusets rammer og principper. Dette kan være politiske diskussioner med de folkevalgte eller helt konkret pædagogik i børnehaven.

Har du et emne forældrerådet eller bestyrelsen bør tage op, kan du altid kontakte os personligt eller skrive en mail til pædagogisk leder Merete Jensen på mejen@holb.dk

Mød Skovvejens bestyrelse

 Feedback

Sidst opdateret

20.12.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Mød Dagtilbuds Skovvejens Bestyrelse