Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Medarbejderne

I Spirrekassen er vi en dygtig uddannet personalegruppe. Hver især byder vi ind med forskellige kompetencer, uddannelser og erfaringer og fælles for os alle er, at vi brænder for det fascinerende arbejde med børn og deres trivsel og udvikling.

Mød personalet i Spirrekassen

I Spirrekassen har vi altid 1-2 studerende fra Pædagogseminariet. De studerende er en del af vores faste normering og indgår på denne vis som ligeværdige medarbejdere i Spirrekassen.

De fleste medarbejdere i Spirrekassen har følgende uddannelser:

LP: Uddannelse som er en analyse model. L står for læringsmiljø og P står for pædagogisk analyse
AL: Uddannelsen som er reflekteret læring i fællesskab. Læringen fokuserer på personalets læring til gavn for børnene
DGI: Uddannelse som er en uddannelse i bevægelse, motorisk og sansemotorisk udvikling og lege der tilgodeser dette

 


Betina Damsgaard
Pædagogisk assistent 37 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret
Baby tegn 

Særlige interesser
Musik og bevægelse
Kreativ udfoldelseCristina Pedersen
Pædagog 32 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret

Forældreråd/Bestyrelsesmedlem

Særlige interesser 
Udeliv
Bålmad
Klatring
Det tætte samarbejde med 0. klasse - gøre overgangen fra børnehave til skole så let som muligt
Daisy Chrisitansen
Pædagog 37 timer

Praktikvejleder
LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificereret

Særlige interesser
Dialogisk læsning
Sang og motorik
Nærvær for det enkelte barn

 


Dorte Skjoldnæs
Pædagog 37 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret
Baby tegn

Særlige interesser
Motorik og bevægelse
Sansemotorik
Sang

 


Heidi Sivertsen
Pædagog 34 timer

Motorikvejleder
LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret

Arbejdsmiljørepræsentant

Særlige interesserer
Historiefortælling
Sang og musik
Motorik og bevægelseHenriette Andersen
Pædagogisk assistent 30 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret

Særlige interesser
Natur og udeliv

 


Line Hagelund
Samskabende pædagog 32 timer
Fælles ansættelse mellem dagtilbud og skole

Inklusionsvejleder

Særlige interesser
Det tætte samarbejde mellem 0. klasse og børnehave.
Gøre overgangen fra børnehaven til skole så let som muligt for børneneMarianne Madvig
Pædagog 16 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret
Babytegn

Særlige interesser
Sprogudvikling
Sang
Historiefortælling/dialogisk læsning
Følge barnets spor

 


Maja Kringelhede
Pædagog 30 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret
Babytegn

Særlige interesser
Være en nærværende voksen
Følge barnets spor
Sang og sanglege/dans

 


Morten Frithiof
Pædagog 37 timer

Tillidsrepræsentant/Fælles tillidsrepræsentant
Inklusionsvejleder
Sprogansvarlig

LP uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret
Babytegn

Særlige interesser
Følge barnets spor
Kreativ udfoldelseRikke Holm Rasmussen
Pædagogisk assistent 33 timer

LP Uddannelse
AL Uddannelse
DGI certificeret

Særlige interesser
Musik og drama
Udendørs boldspil

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.11.2019

Ansvarlig redaktør

Signe Frøkiær