Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Profil

I Spirrekassen er vi så heldige, at have nogle fantastiske fysiske rammer med masser af plads. Vi har masser af albuerum på stuerne og i midten af huset, har vi vores store fællesrum til daglig leg og forløb med motorisk udfoldelse.

Børnehuset Spirrekassen er et kommunalt børnehus med plads til 120 børn i vuggestue og børnehave.

Børnene er fordelt i 5 grupper, der alle har sin egen indgang og garderobe. Barnet starter derfor i en børnegruppe med ca. 13 børn i vuggestuen og ca. 22 børn på en børnehavestue. Når børnene er blevet trygge ved deres omgivelser på stuen og har fået mod på lidt mere, kan de bevæge sig frit rundt i hele huset, efter hvor og hvem de har lyst til at lege med.

En klar målsætning

I samarbejde med jer forældre, vil vi udvikle barnets personlighed så barnet klare sig bedst muligt.

Vi arbejder ud fra værdier om at :

  • Spirrekassen skal være et børnehus, hvor i der er rart at være for børn, forældre og personale
  • Spirrekassen skal være et børnehus, hvor alle føler sig velkomne - uanset køn, alder og kultur

Vi vil skabe et miljø, hvor tryghed, nærhed og omsorgsfulde, interesserede voksne er en selvfølgelighed i husets hverdag. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig bedst muligt både socialt, motorisk, sprogligt, kreativt, intellektuelt og med stor nysgerrighed. Vi vil styrke børnenes sociale kompetencer, være med til at styrke børnenes venskabsrelationer og hjælpe dem til konfliktløsning.

I Spirrekassen værner vi om tre stærke værdiord:

  • Rummelighed
  • Kreativt tænkende
  • Empati

Vi har respekt for det enkelte barn og dets udvikling og vi vil skabe et miljø, hvor barnets personlighed styrkes. Vores kerneopgave er, at udvikle ”runde børn” der er klar til at trille videre i deres liv, også selv om der skulle opstå et par bump på vejen.

Spirrekassens teoretiske grundlag

Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang til børn og voksne og barnets udviklings - og handleplaner understøttes af Lev Vygotsky.

Arbejdet med læreplaner understøttes af John Dewey.Feedback

Sidst opdateret

20.12.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen