Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Skolesamarbejde

At gå fra at være børnehavebarn til skolebarn er en stor ting. Her har vi rigtig gode muligheder for en tryg overgang med vores samskabende pædagog, der både er med i børnehaven og i skolen.

Spirrekassen har aldersopdelte børnegrupper, hvilket gør, at de ældste børn – de kommende skolebørn, er én samlet gruppe, der holder til på Solsikkestuen. Dette gør at vi kan planlægge alderssvarende aktiviteter for børnene. Solsikkestuen har et meget tæt samarbejde med Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse, som ligger få hundrede meter fra Spirrekassen. Vi går på besøg hos hinanden, og dette er med til at skabe mere tryghed og give en mere flydende overgang fra børnehavebarn til skolebarn.

Når vi besøger skolen, er det ofte sammen med børnene fra Nr. Jernløse Børnehus. Allerede her opbygger børnene kendskab til hinanden og danner nye relationer med præcis de børn, de møder igen efter sommerferien, når børnehavelivet slutter og skoletiden starter.

Inden skolestart, afholder vi desuden et fælles forældremøde på skolen for Spirrekassen og Nr. Jernløse Børnehus.

Helt unikt - den samskabende pædagog

I spirrekassen, Nr. Jernløse Børnehus samt Undløse Børnehus, har vi tilknyttet en "samskabende pædagog". Det er et unikt og meget givende tiltag, som letter overgangen fra børnehavebarn til skolebarn. Vores samskabende pædagog Line, arbejder i en vippeordning, hvor hun er 2 dage i børnehaven og 3 dage i skolen frem til jul. Efter jul byttes ordningen rundt, med 3 dage i børnehave og 2 dage i skolen. I juni måned er Line udelukkende med i børnehaven og i august måned udelukkende med i 0. klasse.

Den samskabende pædagogs formål er, at giv dit barn en så god skolestart som mulig. Den samskabende pædagog kender dit barn rigtig godt, og kan videregive erfaringer om hvad der bl.a. er rigtig godt og lige netop virker for dit barn. Derudover er der rigtig gode muligheder for at samskabe aktiviteter og udviklingsmuligheder mellem dagtilbud og skole.

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i Område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Område Skovvejen, arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.Feedback

Sidst opdateret

13.05.2019

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen