Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Susanne Jensen

Kom på besøg i mit dagplejehjem. Jeg er meget nærværende og empatisk, hvilket bl.a. viser sig ved, at jeg arbejder rigtig godt med specielle børn. Jeg er tro mod mine handlinger, er god til at lytte og give en trøstende skulder.

Mit dagplejehjem

Susanne Jensen (Sanne) - en super årgang 1952. Jeg er gift med Steen, som jeg lærte at kende i 1966. Vi har 3 voksne børn samt 3 teenage børnebørn. Fritiden bruger jeg på golf og bestyrelsesarbejde i en forening.
Jeg startede mit voksenliv, som medejer i et familiedrevet champignongartneri. Efterfølgende arbejdede jeg 4 år, som medhjælper i en børnehave/fritidshjem i et meget belastet kvarter. Jeg startede som dagplejer i 1984 og påtænker at fortsætte i dette skønne job mange år endnu. I 2012 blev jeg uddannet idrætsdagplejer og arbejder i naturlig forlænge heraf, meget med krop og bevægelse.

Jeg har gennem årene taget en del kurser, bl.a.: Børns leg – Leg med sprog – Børn med særlige behov – Sansemotorik – Krop og bevægelse – For tidligt fødte børn – Indvandrer og flygtningebørn – Børn og stress – Kommunikation og samarbejde – Måltidet i pædagogisk arbejde - Førstehjælp og ICDP.
I 2013 blev jeg gruppekoordinator, og står for planlægning af ferie og fridage i vores legestuegruppe i dagplejen.

Det særlige ved mit dagplejehjem


Jeg er et smilende, imødekommende og omsorgsfuldt menneske, som ser muligheder i stedet for begrænsninger. Jeg er igangsætter og tager imod udfordringer og arbejder med dem, ved at turde tænke nyt og stille spørgsmål til tingene. Jeg er god til at kommunikere og værdsætter et godt samarbejde med forældre/ledelse/kollegaer.

Jeg tænker bevægelse ind i de gængse sange jeg synger med børnene. Vi læser og kigger i mange bøger for at fremme sproget. Der bliver også tid til at tegne og male ind imellem.


Jeg skaber nærvær og tryghed - det giver nye børn tid til at føle sig trygge, inden de ”farer” ud i den store verden. Der er tid til fordybelse, motoriske udfoldelser - ingen stress og jag. Tid og ro til at finde sig til rette. Tryghed, nærvær, anerkendelse og knus.

Jeg påskønner og anerkender børns udvikling uden at ”misbruge” ordet ”DYGTIG”. Der findes så mange andre måder at vise og sige det på. Derudover arbejder jeg på at lære børn at respektere og værdsætte andre børns handlinger, samt vise omsorg for hinanden. Derudover arbejder jeg med læreplanstemaer og ICDP, for herigennem bl.a. at udvikle børnenes sociale, motoriske, personlige kompetencer.

Børnenes hverdag


Vores dagligdag foregår stille og roligt i børnenes tempo, som bl.a. giver dem mulighed for at blive selvhjulpne, så de på sigt selv kan kravle op i den høje stol, og på puslebordet og selv tage tøj af og på.
Vi går i heldagslegestue en gang om ugen og i gymnastiksalen et par timer en gang om måneden.  Vi besøger andre dagplejere, så børnene lærer gæstehjemmene at kende og på den måde danne trygge relationer. 

Fysiske rammer


Jeg har en skøn stor lukket have, hvor børnene kan boltre sig i et sandområde, køre scooter, gynge, lege gemmeleg, tumle på græsset, kravle gennem forhindringer, følge med i naturens mangfoldighed. Beskidt tøj = en dejlig dag. Ind imellem går vi ture i skoven og rundt i naturen. På en del af vores ture ser vi de store traktorer. Inden døre har jeg 2 store værelser, hvor der er plads til motoriske udfordringer.

 Feedback

Sidst opdateret

08.06.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Her bor jeg

Sanne Jensen
Holbækvej 255 A
4440 Mørkøv
Tlf.: 21 96 96 61
Mail: jense@holb.dk