Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Tilsyn

I dagplejen er der ansat en pædagogisk leder og en dagplejepædagog. Vi arbejder i børnehøjde og har en daglig gang i dagplejehjemmene og i legestuen for at kunne vejlede og rådgive dagplejerne omkring børnenes udvikling.

Ifølge dagtilbudsloven §5, skal kommunen føre tilsyn med alle dagtilbud. I den kommunale dagpleje udføres dette tilsyn primært af en dagpleje pædagog og en pædagogisk leder. Dette udgør en kvalitetssikring og en pædagogisk faglig udvikling af dagplejen.

Den tilsynsførendes opgave er, at supervisere dagplejerne i forhold til børnenes trivsel og udvikling, og sikre et godt forældresamarbejde. Der føres også tilsyn med sikkerheden i dagplejehjemmene.

Derudover følges op på læreplanerne og andre arbejdsredskaber, som f.eks. aktionslæring og børnenes udviklingsskemaer, som alle kommunale dagtilbud er forpligtet til at arbejde med.

Kontakt dagplejekontoret

Dagplejeleder                                      Dagplejepædagog
Bodil Petersen                                       Mette Kathrine Lauritzen                         
Mobil: 72 36 55 46                                Mobil: 72 36 53 23
Mail: bodp@holb.dk                               Mail: mklau@holb.dk 

 

Dagplejepædagog                                
Annika Normann Larsen                          
Mobil: 72 36 96 18
Mail: annl@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

11.12.2019

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen