Spring til indhold
Dagtilbud Skovvejen Til dagtilbudskovvejen.holbaek.dk

Skolesamarbejde

I maj og juni måned går vi os klar til alt det nye der kommer til at ske, når vi til august starter i skole. Her bruger vi masser af tid sammen med skolepædagogen og børnene fra de andre børnehuse - og så tager vi på besøg på skolen og leger, undersøger og suger til os.

Vi har et godt og tæt samarbejde med skolen – Skovvejens Skole, afd. Kildebjerg, som ligger tæt ved vores børnehus.

Her i 2017 samarbejder vi med skolen og de private børnehuse i byen, om overgangen fra børnehus til skole. Fra maj måned er alle de kommende skolebørn sammen fra kl. 8-14 hver dag. Vi får besøg af de andre børnehuse og vi besøger også dem. Vi kommer på besøg på skolen og undersøger og oplever alle de mange nye faciliteter skolen byder på – og det er spændende! Vi tager også sammen på ture ud af husene, og det fællesskab vi her bygger op, betyder at mange af de nye kommende kammerater er knap så fremmede, når vi starter i skole til august. Den skolepædagog der er med i børnehaveklassen sammen med læreren, vil være sammen med os i hele maj og juni måned – så er grundlaget for en rigtig godt skolestart skudt i gang.

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.Feedback

Sidst opdateret

24.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen