Private pasningsordninger

Forældre kan, som alternativ til optagelse i dagpleje eller daginstitution, vælge at modtage tilskud til betaling af en privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan ikke sammenlignes med dagtilbud, idet kommunens forpligtelser til at yde særlig støtte for at barnet kan få udbytte af opholdet ikke gælder disse ordninger. Kommunens personale har ikke ledelsesbeføjelser overfor private børnepassere, og er derfor ikke er ansvarlig for den pædagogiske kvalitet i ordningerne. Før i tiden skulle man skrive sit barn op i den kommunale dagpleje, for at få en plads i en privat pasningsordning. Vi gør opmærksom på at det skal man ikke længere.

Rediger Flyt Fjern