Vi holder foreløbigt lukket i perioden mandag 16. marts til og med mandag 13. april grundet covid-19

Dette er en foreløbig udmelding, som justeres hvis forholdene ændrer sig. Vi opfordrer alle forældre til at holde sig orienterede via Børn i Holbæk eller kontakte den daglige leder i det pågældende børnehus - alle kontakter findes her på hjemmesiden. Nødpasningen er kun for de kritisk ramte: 1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. 2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. 3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. For alle tre gør det sig gældende, at forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Vi glæder os til at se jer alle igen.

Læs mere
Rediger Flyt Fjern