Spring til indhold

Indsatsområder

I Dagtilbud Skovvejen arbejder vi bl.a. med sprog, bevægelse og udvikling af sociale kompetencer.

I Holbæk Kommunes dagtilbud arbejdes der med udgangspunkt i kommunens børne- og ungepolitik, kommunens strategi for fremtidens dagtilbud samt de pædagogiske læreplaner.

Læs om strategi for fremtidens dagtilbud her

I 2016 og 2017 er der særligt fokus på udvikling af arbejdet med børns sproglige udvikling og med at skabe så gode læringsmiljøer som muligt for alle børn.

Indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i de aktuelle behov i de enkelte dagtilbud.

Uddannelse af sprogvejledere i alle børnehuse

Vi er ved at lægge sidste hånd på værket i uddannelsen af sprogvejledere, som en del af strategien for fremtidens dagtilbud. Det betyder, at vi har særlige kompetencer i husene omkring barnets sproglige udvikling og kan yde tidlig indsats i samarbejde med talepædagoger og andre relevante fagpersoner.

Alle børn sprogscreenes som 3-årig og hvis der er behov, tilbydes deltagelse i et særligt tilrettelagt forløb i børnehusets sproggruppe, i samarbejde med jer forældre.

Kan dit barn lave parkour?

Bevægelse er vigtigt for dig og for mig, og derfor er alle vores børnehuse og dagplejere er DGI-certificerede i leg og bevægelse. I efteråret 2017 går vi i gang med en re-certificering af alle medarbejdere, og bliver certificeret i mange nye spændende tiltag, bl.a.:

  • Parkour - hurtigst gennem legepladsen
  • Børneyoga/Mindfullness
  • Science - Læring om naturen på legepladsen
  • Tilrettelæggelse af forløb med brug af redskabsbaner og andre aktiviteter i hal og gymnastiksal

Læs mere om DGI, bevægelse og sjov lege

 Feedback

Sidst opdateret

13.01.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen