Spring til indhold

Børn i bevægelse

Børn i bevægelse er kommet for at blive. Alle børnehuse og dagplejen arbejder dagligt med idræt, leg og bevægelse. Eventyret startede i 2011 og har siden udviklet sig til at blive en fast del af den pædagogiske hverdag.

Kan dit barn lave parkour?

Bevægelse er vigtigt for dig og for mig, og derfor er alle vores børnehuse og dagplejere er DGI-certificerede i leg og bevægelse. I efteråret 2017 går vi i gang med en re-certificering af alle medarbejdere, og bliver certificeret i mange nye spændende tiltag, bl.a.:

  • Parkour - hurtigst gennem legepladsen
  • Børneyoga/Mindfullness
  • Science - Læring om naturen på legepladsen
  • Tilrettelæggelse af forløb med brug af redskabsbaner og andre aktiviteter i hal og gymnastiksal

Læs mere om DGI, bevægelse og sjov lege for hele familien

DGI er kommet for at blive 

Holbæk Kommune vil fortsat være den eneste kommune i Danmark, hvor alle kommunale dagtilbud og SFOer er DGI certificerede. Alle børnehuse re-certificeres i år. 

Pædagogerne i dagtilbud og SFO vil få et nyt lag af viden om børn i bevægelse, idet alle børnehuse vil blive re-certificeret af DGI. Det sker som et led i Holbæk Kommunes fokus på, at trivsel og livskvalitet er afgørende for barnets mentale sundhed og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Der er en entydig positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns læring.

"Vi er stolte over, at alle dagtilbud og SFOer i Holbæk Kommune har mulighed for at fastholde DGI certificeringen. Med re-certificeringen er vi fortsat med til at sikre, at den fysiske aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen for børn og unge i kommunen. Fysisk og psykisk sundhed er vigtig for os, fordi vi ved, at det øger barnets og den unges trivsel og dermed udvikling og læring. DGI certificeringen tager afsæt i vores grundlæggende værdier om, at børn og unge skal udvikle sig, trives og lære så meget, som de kan. Pædagoger i dagtilbud og SFO har med certificeringen redskaberne og idéerne lige ved hånden, når det handler om at fremme børns og unges lyst til bevægelse og deltagelse i bred forstand," fortæller pædagogisk udviklingskonsulent i Fagcenter for Læring og trivsel ved Holbæk Kommune, Rikke Nyvang.

Ved DGI er Charlotte Bruus Dalsgaard glad for samarbejdet med Holbæk Kommune, og at børns fysiske aktivitet prioriteres højt i dagligdagen.
"Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv, i det strukturerede skole- og institutionsliv, og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse. Vi er glade for samarbejdet med Holbæk Kommune, der med sin målrettede indsats for alvor gør noget for at skabe de bedste rammer for kommunens børn og unge," siger Charlotte Bruus Dalsgaard, der er konsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Fysisk aktivitet fremmer læring

Forskning viser, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Den fysiske aktivitet forbedrer kognition, og læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser. Samtidig har det også vist sig, at den fysiske aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisningen fremmer læring.

Derfor besluttede byrådet i Holbæk Kommune i 2011 at indgå en aftale, hvor samtlige dagtilbud skulle DGI certificeres og personalet på kursus i idræt, leg og bevægelse. Desuden skulle hvert enkelt børnehus udarbejde en politik for bevægelse.

"En kvalitetsrapport fra 2014 bygger på erfaringsopsamling om DGI certificeringen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen indeholder forældrebestyrelsernes og fagpersonalets vurdering af arbejdet i dagligdagen. Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at der er kommet øget fokus på kroppen, sundhed, leg og aktiviteter. Der er samtidig et stort ønske om, at der også i fremtiden vil fastholdes et fokus på projektet. Undersøgelsen viser desuden, at de mange aktiviteter og fokuspunkter omkring krop og bevægelse er overgået til at være en naturlig del af dagligdagen. Og det er netop dét, som vi ønsker at opnå her i Holbæk Kommune med blandt andet DGI certificeringen," fortæller Rikke Nyvang.

Pressemeddelelse om DGI i dagtilbud 

DGI-samarbejde med alle dagtilbud

I 2011 besluttede byrådet i Holbæk kommune, at indgå en aftale hvor samtlige børnehuse og dagplejen i kommunen skulle DGI Certificeres og personalet på kursus i idræt, leg og bevægelse. Desuden skulle hver enkelt børnehus og dagplejen udarbejde en politik for bevægelse. Det er DGI Vestsjælland der søger for at uddanne pædagogerne.

Krop, bevægelse og idræt idag

I dag holder vi fast i de gode takter fra 2011. Re-certificeringerne sker årligt for at børnehuse og dagpleje kan kalde sig DGI certificeret og der bygges videre på viden og erfaringer om børns sundhed via idræt, leg og bevægelse. 

I kvalitetsrapport fra 2014 er lavet en erfaringsopsamling om DGI projektet "Børn i bevægelse". Undersøgelsen indeholder forældrebestyrelsernes og fagpersonalets vurdering af arbejdet i dagligdagen.  

Samlet set viser erfaringsopsamlingen at der er kommet øget fokus på kroppen,sundhed, leg og aktiviteter. Der er samtidig stort ønske om at der, også i fremtiden, vil fastholdes et fokus på projektet.  

Undersøgelsen viser, fra både forældre og personale, at projektet ikke længere anses som et "projekt" men at de mange aktiviteter og fokus punkter omkring krop og bevægelse, er overgået til at være en del af dagligdagen.

Hvis du vil læse mere i kvalitetsrapporten, kan du følge linket Kvalitetsrapport 2014

DGI har lavet en lille film med viden om DGI certificeringen og dens betydning. Der er blandt andet klip fra Elletoften i Område Elverdam og interview med daværende formand for Udvalget for børn Agnete Dreier. Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen