Spring til indhold

Samarbejde mellem dagtilbud/skole

Det gode samarbejde mellem dagtilbud og skole kaster rigtig meget godt af sig - både for de små og for de store. Vores valgfagshold i skolen kan bl.a. komme i praktik i Børnehuset Galaxen, som pædagogmedhjælper.

Skolelivet er spændende, udfordrende og farverigt 

En ny verden åbner sig når der vinkes farvel til børnehavelivet, og der siges goddag til skolelivet. - Det gælder for både børnene og deres forældre.

Alle børn født i 2014 skal begynde i kommunens børnehaveklasse eller på anden måde følge undervisning fra 10. august 2020.

Henover efteråret 2019 inviteres til indskrivningsmøder på skolerne, og det kan du læse mere om i nedenstående foldere.

Print folderen "Hej, Skole - Farvel, Børnehave" med datoer på indskrivningsmøde og forårsmøde i SFO'en

Afd. Jyderup

Afd. Kildebjerg

Afd. Knabstrup

Afd. Nr. Jernløse

Afd. Undløse

Videokampagn slår et slag for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Kære kommende skolebørn og forældre,

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige folkeskolen kan. Derfor er vi i de fire folkeskoleområder – Katrinedal, Kildedam, Holbæk By og Skovvejen – gået sammen om en fælles kampagnevideo, der belyser de mange kvaliteter, Holbæk Kommunes folkeskoler rummer.

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. Og så er den til for dig, der som familie eller medarbejder, søger nye veje.

Klik ind forbi kampagnesitet og oplev videoen ”Folkeskolen – tæt på dig”

Her kan du også i korte træk, opleve mere om de fire områder og de enkelte skoleafdelinger i kommunen. Videoen vil ligeledes kunne opleves på skolernes hjemmeside og facebooksider.

Skal du en tur i biografen i august, oktober og december, kan du i Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk, opleve et 20 sekunders spot i biografens sale og på facadens storskærm.

Vi ses i folkeskolen - god fornøjelse,

Område Katrinedal
Område Kildedam
Område Holbæk By
Område Skovvejen

Læs pressemeddelelsen på kampagnen "Folkeskolen - tæt på dig"

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.  

Samskabende pædagog - tryghed for dit barn med ind i skolelivet

Fire af vores syv børnehuse har i samarbejdes med vores lokale skoler i Område Skovvejen, ansæt "samskabende pædagoger".

Den samskabende pædagog, arbejder på en og samme tid både i børnehaven med de kommende skolestartere og i skolen i 0. klasse. Det betyder, at den samskabende pædagog er med til at sikre viden og det pædagogiske forebyggende arbejde, bringes med ind i skolen.

En uge for den samskabende pædagog, byder på tre dage i 0. klasse og to dage i børnehuset sammen med storbørnsgruppen. Efter jul, skifter dagene således, at pædagogen arbejder to dage i skolen og tre dage i børnehuset og følger også med de første tre uger i skolestarten. Hele juni måned står den på tid i børnehuset.

Vi har samskabende pædagoger i Nr. Jernløse Børnehus og Spirrekassen i Regstrup, der begge er tilknyttet Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse.

Samskabende pædagog i Undløse Børnehus er tilknyttet Skovvejens Skole afd. Undløse og Børnehuset Kirsebærhaven i Knabstrup er tilknyttet Skovvejens Skole afd. Knabstrup.

Læs evalueringsrapporten på det samskabende samarbejde

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.09.2019

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen