Stafetlog - elektronisk dialogværktøj

Rettidig indsats – stafetlog implementeres i område Skovvejen, som et helt nyt og positivt selvvagt initiativ.

Måske hørte du med i morgenradioen på P4 i uge 42 eller har fulgt med på DR.DK og tekst-tv, da områdeleder på Skovvejens Skole, Bo Pedersen, fortalte nyheden om implementeringen af stafetlog, som et indsatsområde på område Skovvejen. Som det første skole-dagtilbud område på Sjælland, startes programmet nu op - primært i dagtilbuddene, således at det kan bruges i overgangen fra dagtilbud til skole.

I område Skovvejen har dagtilbud, skole og Børneindsatsen aftalt at indføre stafetlog for at styrke samarbejdet og arbejde med forebyggelse i området til gavn for det enkelte barn, familien og samarbejdet mellem familie og institution.

Stafetlog er et elektronisk dialogværktøj, som ledere, personale og forældre kan benytte til at fastholde dialogen og dermed sikre transparens for alle implicerede omkring et barn og en familie.

Stafetlog oprettes første gang en ansat undrer eller bekymrer sig over et barn eller en ungs trivsel, og skal være medvirkende til at der iværksætte en indsats så tidligt som muligt.

Det er den ansatte, der som udgangspunkt er forpligtet til at oprette en stafetlog og er stafetholder, og i samarbejde med failien aftaler, hvem der kan inviteres ind som aktører omkring barnet og/eller familien.

I område Skovvejen starter vi arbejdet op i daginstitutionerne, med henblik på forebyggende indsatser og overgangene mellem vuggestue og børnehave samt børnehave og skole.

Stafetloggen skal sikre, at beslutninger om børn og unge dokumenteres og kendes af alle aktører omkring et barn og skal sikre at forældrene systematisk bliver inddraget og dermed er aktive medspillere i løsning af deres barns udfordringer.

Stafetloggen er ikke et alternativ til eller en gentagelse af den sædvanlige udarbejdelse af f.eks. handlingsplaner inden for de enkelte fagområder, men et supplement. Stafetloggen skal medvirke til, at tiltag inden for eget fagområde er afstemt og koordineret med andre fagområders initiativer. Stafetloggen er dermed med til at sikre overblikket – hvem gør hvad hvornår.

 

Log på stafetlog Feedback

Sidst opdateret

16.05.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Stafetlog - fantastisk nyhed