Fællespasning og lukkedage

I Holbæk Kommune holder daginstitutioner og SFO lukket fra sommeren 2017 i ugerne 29 og 30. Forældrene har mulighed for at købe særlige moduler i disse uger.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Ugerne 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

OBS!

Fællespasning foregår i uge 29 og 30 i Mørkøv Børnehus for både vuggestue, børnehave og SFO.

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk, og du får nærmere Forældre-og skolebestyrelser i de fire dagtilbuds-og skoleområder har i fællesskab ansvar for, at etablere tilbud om fællespasning på lukkedage. I sommerferieugerne etableres tilbud om fællespasning i form af ugemoduler, som forældrene kan tilkøbe. Der tilbydes ikke fællespasning grundlovsdag og juleaftensdag.Feedback

Sidst opdateret

22.12.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Fællespasning

Her kan du få et overblik over, hvor der er fællespasning i dit område.