Spring til indhold

Fællespasning og lukkedage

I Holbæk Kommune holder daginstitutioner og SFO lukket fra sommeren 2017 i ugerne 29 og 30. Forældrene har mulighed for at købe særlige moduler i disse uger.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Ugerne 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Tilmelding til fællespasning dagen efter Kr. Himmelfart 11. maj og sommerugerne 28+29 er nu åben via dette link

 

Følgende Børnehuse tilbyder fællespasning:

Mørkøv Børnehus
Solsikken, Gislinge 
Solgården, Tølløse 
Sofiehaven, Holbæk

Har du behov for at ændre på tilmeldingen efter fristen udløber, skal du tage kontakt til den pædagogiske leder. 

 OBS!

Fællespasning i uge 29 og 30 foregår i Mørkøv Børnehus for både vuggestue, børnehave og SFO. Se nærmere information her.Feedback

Sidst opdateret

22.05.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Fællespasning

Her kan du få et overblik over, hvor der er fællespasning i dit område.