Fællespasning og lukkedage

I Holbæk Kommune holder daginstitutioner og SFO lukket fra sommeren 2017 i ugerne 29 og 30. Forældrene har mulighed for at købe særlige moduler i disse uger.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Ugerne 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

OBS!

Fællespasning foregår i uge 29 og 30 i Mørkøv Børnehus for både vuggestue, børnehave og SFO.

Vedr. fællespasning i påsken og pinsen 2017, foregår dette ligeledes i Mørkøv Børnehus. Har du som forælder spørgsmål vedr. tilmelding eller andre tvivlsspørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Trine Wulff tlf. 72 36 36 92.
Sidste frist for tilmelding til fællespasning er søndag den 30. april 2017. Skulle der være behov for at ændre på tilmeldingen efter den 30. april skal det ske via dialog med den pædagogiske leder. 
Tilmelding sker her

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk, og du får nærmere Forældre-og skolebestyrelser i de fire dagtilbuds-og skoleområder har i fællesskab ansvar for, at etablere tilbud om fællespasning på lukkedage. I sommerferieugerne etableres tilbud om fællespasning i form af ugemoduler, som forældrene kan tilkøbe. Der tilbydes ikke fællespasning grundlovsdag og juleaftensdag.Feedback

Sidst opdateret

28.04.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Fællespasning

Her kan du få et overblik over, hvor der er fællespasning i dit område. 

Tilmelding til fællespasning uge 29 og 30 senest 14. maj 2017