Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Her kan du læse om dagtilbuddets vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Der er valg til både forældrebestyrelse og forældreråd i maj 2018

Vil du have indflydelse på dit barns hverdag i dagpleje, vuggestue og børnehave?

Så er det en god ide at blive en del af fællesskabet i forældrebestyrelse eller forældreråd.

Vigtige datoer og nyttig viden omkring valget

 

Forældrebestyrelse og forældreråd

Alle dagtilbudsområder skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse. Udvalget for Børn har besluttet, at der også skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og dagplejen.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus eller forældrerepræsentanten, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

Bliv klogere på hvordan en forældrebestyrelse og forældreråd arbejder i følgende styrelsesvedtægter og forretningsorden:

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

Læs forretningsorden for forældrerådet

 

Dagtilbud Skovvejens bestyrelse

Mød medlemmerne af bestyrelsen fra alle børnehusene samt dagplejen.


Feedback

Sidst opdateret

11.04.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen