Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Her kan du læse om dagtilbuddets vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Forældrebestyrelse og forældreråd

Alle dagtilbudsområder skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse. Udvalget for Børn har besluttet, at der også skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og dagplejen.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus eller forældrerepræsentanten, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

Mød og kontakt Dagtilbud Skovvejens bestyrelse 2018

Bliv klogere på hvordan en forældrebestyrelse og forældreråd arbejder i følgende styrelsesvedtægter og forretningsorden:

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

Læs forretningsorden for forældrerådet

 Feedback

Sidst opdateret

31.01.2019

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen