Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Få indflydelse på dit barns hverdag, ved at være en del af forældrebestyrelsen sammen med andre forældre.

Forældrebestyrelse og forældreråd

Alle dagtilbudsområder skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse. Udvalget for Børn har besluttet, at der også skal vælges et forældreråd i alle børnehuse samt i dagplejen.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus eller forælderepræsentanten, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

Bliv klogere på hvordan en forældrebestyrelse og forældreråd arbejder i følgende styrelsesvedtægter og forretningsorden:

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

Læs forretningsorden for forældrerådet

Kontakt Område Skovvejens bestyrelseFeedback

Sidst opdateret

26.03.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen