Forældrebestyrelsen

Her kan du læse om dagtilbuddets vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Alle dagtilbudsområder skal ifølge Dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse.

Styrelsesvedtægterne bestemmer hvilke principper en forældrebestyrelse skal arbejde ud fra.

Læs styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser (pdf)

Udvalget for Børn har besluttet, at der skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og dagplejen. Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelse og forældreråd kan du henvende dig til lederen i dit børnehus, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

Bestyrelsens principper for fællespasning

Dagtilbud Skovvejens bestyrelse

Mød medlemmerne af bestyrelsen fra alle børnehusene samt dagplejen.


Feedback

Sidst opdateret

14.09.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen