Spring til indhold

Pædagogisk læreplan

I løbet af de kommende måneder revideres læreplanerne og samles til en ny, der gælder for det samlede område Skovvejen.

Fælles pædagogisk læreplan

Det er lovmæssigt bestemt, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner for alle børnehuse og dagplejen. Lige nu er der en ny fælles pædagogisk læreplan under udarbejdelse. Du kan se de nuværende læreplaner herunder.

Område gl. Engskov læreplan

Område gl. Tornved læreplan



Feedback

Sidst opdateret

22.05.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin