Spring til indhold

Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan skaber et fælles afsæt, der understøtter en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats for alle børn i Holbæk Kommune.

Fælles pædagogisk læreplan

Læreplanen er udarbejdet af alle medarbejdere i Dagtilbud Skovvejen. Vi har brugt flere fælles personalemøder, hvor alle 130 medarbejdere har arbejdet med tilblivelsen af læreplanen på tværs af børnehusene. Ligeledes har hele bestyrelsen og forældrerådene været samlet til fællesmøde, hvor vi har arbejdet med forældresamarbejdet. Efterfølgende har hvert børnehus kvalificeret og arbejdet med emnerne.

Den pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via teori – og praksiseksempler fra hverdagen i Børnehusene i Dagtilbud Skovvejen, skal skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Det er lovmæssigt bestemt, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner for alle børnehuse og dagplejen. Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Pædagogiske læreplan Dagtilbud Skovvejen - udarbejdet af vore 130 medarbejdere